Jak szybko załatwić formalności po zakończeniu budowy? Ostatnie kroki przed zamieszkaniem w swoim domu.

Komentarze

Budowa wymarzonego domu zmierza już do końca, a Ty nie możesz się doczekać, kiedy będzie można w nim legalnie zamieszkać? Sprawdź, co trzeba zrobić po zakończeniu inwestycji. Jakie dokumenty są potrzebne i gdzie załatwić ostatnie formalności. Dowiedz się, jak projekty domów stają się realnymi domami, gotowymi do zamieszkania.

Dom przy Olchowej 4 - www.galeriadomow.pl

Dom przy Olchowej 4

Zamieszkaj zanim wykończysz – czy można wprowadzić się do częściowo wykończonego domu?

Wielu inwestorów szuka sposobu, by jak najszybciej wprowadzić się do nowego domu. O tym jak przygotować się do budowy domu, żeby inwestycja przebiegła sprawnie dowiesz się z innego artykułu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że możesz równie sprawnie i szybko zamieszkać u siebie, nawet wtedy, gdy cały budynek nie został jeszcze w pełni wykończony. W przypadku realizacji inwestycji metodą dwuetapową można ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie w domu przy odpowiednio zakończonych pracach budowlanych. Do sytuacji takiej najczęściej dochodzi, gdy do realizacji wybieramy projekty domów z poddaszem.

Po częściowym ukończeniu inwestycji możemy rozpocząć starania o odbiór budynku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do tego, by legalnie zamieszkać w nowym domu spełnione muszą być konkretne warunki. Pomieszczenia nie w pełni wykończonego poddasza nie mogą stwarzać żadnego niebezpieczeństwa dla domowników. Jeśli dom posiada balkony, muszą na nich być zamontowane balustrady. Schody na poddasze muszą mieć barierki.

Dom przy Przyjemnej 35 - www.galeriadomow.pl

Dom przy Przyjemnej 35

Jakie dokumenty będą potrzebne do dokonania zgłoszenia zakończenia budowy?

Aby legalnie zamieszkać w nowo wybudowanym domu należy dokonać zgłoszenia zakończenia budowy. Pismo składamy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Do wniosku niezbędne jest dołączenie kilku dodatkowych dokumentów. Bezwzględnie wymagane są:

  • odbiór kominiarski
  • odbiór instalacji gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej
  • wykonanie próby szczelności instalacji gazowej
  • odbiór wykonanych przyłączy przez właściwych dostawców mediów

Do uzyskania możliwości zamieszkania w budynku niezbędne są ponadto odbiory prac budowlano-instalacyjnych oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dokumentacja musi mieć potwierdzenie we wpisach do dziennika budowy dokonanych przez uprawnione osoby. Zgodnie z ostatnią nowelizacją prawa budowlanego niezbędne będą również następujące dokumenty:

  • projekt techniczny wraz z naniesionymi w toku adaptacji zmianami
  • oświadczenie podpisane przez kierownika budowy mówiące o tym, że wybudowany dom jest zgodny z projektem budowlanym złożonym w starostwie oraz że teren budowy został doprowadzony do bezpiecznego stanu i porządku
  • zaświadczenie o należytym uporządkowaniu przyległych do działki budowlanej terenów, jeśli możliwość zamieszkania w domu jest od nich zależna
  • udokumentowane przez geodetę sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej budynku potwierdzające zgodność jego posadowienia z planem zagospodarowania terenu

Dom przy Alabastrowej 55 - www.galeriadomow.pl

Dom przy Alabastrowej 55

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu jednorodzinnego?

Proces odbioru i samo pozwolenie na użytkowanie nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w urzędach. Jedyne co może kosztować to uzyskanie dodatkowych odbiorów, badań technicznych, czy certyfikatów – np. świadectwo energetyczne budynku. Aby bezpiecznie móc mieszkać w nowym domu musimy zdobyć wszystkie wymagane dokumenty. Po dopełnieniu formalności możemy odetchnąć – projekt domu stał się prawdziwym domem, a my z sukcesem wykonaliśmy kawał dobrej roboty.

Zostaw komentarz